Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.
Souhlasím

Podmínky ochrany osobních údajů - COOKIES 1. Dagmar Králíková (za e-shop vyzivalupinek.cz) se sídlem Čenkovská 801/43, Třešť, IČ: 064 69 345, jakožto provozovatel této webové stránky (dále jen „Správce“), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek;
  • odesílání dotazníků spokojenosti;


 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu obchod@vyzivalupinek.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymizované podobě.

 6. Cookies pro cílení reklamy nejsou využívány.

 7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena níže v přehledu.

 8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Poskytovatelem služby Google Analytics a Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Poskytovatelem služby Sklik a Zboží.cz, provozované společností Seznam.cz a.s., sídlem Radlická 608/2, 150 00 Praha 5;
  • Poskytovatelem služby Facebook, provozované společností Facebook Inc, Menlo Park, California, USA;
  • Poskytovatelem služby Heureka.cz a Ověřeno zákazníky, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4;


 9. Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.


 10. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Název služby nebo zpracovatele

Účel

Expirace

technické

vyzivalupinek.cz

zajištění funkčnosti a provozu stránek

30 dní

analytické

Google Analytics

sledování návštěvnosti

30 dní

marketingové

Google AdWords

měření konverzí

30 dní

marketingové

Heureka.cz

měření konverzí a odesílání dotazníků spokojenosti

30 dní

marketingové

Sklik

měření konverzí

30 dní